Pour féliciter 2022

Milí přátelé,

srdečně přejeme do nového roku pevné zdraví, spokojenost, mnoho příjemných zážitků, milých lidí a dobré hudby. Těšíme se na viděnou!

Vaše Tamara Morozová, Monika Jägerová a Bronislava Smržová Tomanová