Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Vážení návštěvníci a příznivci písně,

Lieder Society z.s., se sídlem Střimelická 2504/24, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČO: 09862455 (dále jen „LS“), jako správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů v rámci činnosti LS za účelem naplnění zásady transparentnosti dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 1. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Při činnosti LS dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků pro následující účely:

 • pro marketingovou propagaci LS a informování příznivců o plánovaném programu.

Zpracování osobních údajů pro marketingové aktivity popsané výše probíhá na základě uděleného souhlasu.

 • Kdy zákazník udělil souhlas?

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může zákazník udělit na stránkách www.lieder-society.cz prostřednictvím přihlášení k odběru internetového zpravodaje. Jednou udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

 • Rozsah zpracování osobních údajů, doba uchování osobních údajů

V rámci činnostiLS jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Za účelem marketingové propagace LS zpracovává pouze následující osobní údaje: (i) jméno a příjmení; (ii) e-mail a (iii) telefonní číslo.

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují Vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů, nebo po dobu uděleného souhlasu.

 • Práva subjektů údajů a způsob jejich uplatnění

Jako subjekt údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování následující práva, jejichž výkon LS jako správce osobních údajů plně respektuje:

 • Právo na přístup k osobním údajům;
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
 • Právo na výmaz osobních údajů z databáze společnosti („právo být zapomenut“);
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • Právo na přenositelnost („portabilitu“) osobních údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • Právo podat stížnost dozorovému orgánu (tj. Úřad pro ochranu osobních údajů).

Bližší informace o právech subjektů údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

Subjekt osobních údajů se může obrátit v záležitosti zpracování a ochrany jeho osobních údajů telefonicky či písemně na kterýkoliv z níže uvedených kontaktů:

adresa: Lieder Society z.s., Střimelická 2504/24, Záběhlice, 141 00 Praha 4

telefon: +420 739 672 895

e-mail: info@lieder-society.cz