Putování Rokem české hudby: Lieder Society | Sláva Vorlová

Spolek Lieder Society vzniklý zhruba před třemi lety se zaměřuje na propagaci klasické písně a snaží se tento poměrně opomíjený žánr vnášet zpátky do českého kulturního prostoru. Ve druhém díle našeho reportážního pořadu Putování rokem české hudby se podíváme na březnový koncert na počest Slávy Vorlové, který se uskutečnil 23. 3. 2024 v Rudolfinu! Tvorbou Slávy Vorlové vás provede muzikoložka Barbora Vacková Gillies. Altistka, muzikoložka a místopředsedkyně spolku Monika Jägerová vám povypráví o svém prvním setkání s písněmi Slávy Vorlové a přiblíží sny a poslání Lieder Society. Můžete se těšit i na několik ukázek z koncertu. “Pěvecky je to hodně podobné Janáčkovi. Je tam neuvěřitelné spojení textu a hudby. Zároveň to nikdy není tak, že by zpěvák zpíval sólo a byl by tam doprovod klavíru, ale jedná se o dialog mezi dvěma složkami. Hudba je ve výsledku neuvěřitelně propracovaná. Je civilní a sdílná. Mám pocit, že míří přímo k jádru věci.”, popisuje Monika Jägerová. Pro příznivce Slávy Vorlové máme také skvělou zprávu! Z dramaturgie koncertu v Rudolfinu vznikne CD.

Sledujte nás také na našich sociálních sítích:

• Facebook → www.facebook.com/rokceskehudby2024

• Instagram → www.instagram.com/rokceskehudby

• Web → www.rokceskehudby.cz

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The Lieder Society, founded about three years ago, focuses on the promotion of classical songs and tries to bring this relatively forgotten genre back into the Czech cultural space. In the second part of our reportage series Wandering Through the Year of Czech Music, we will have a look at the March concert in honour of Slava Vorlova, which took place on 23 March 2024 in Rudolfinum! Musicologist Barbora Vacková Gillies will guide you through the work of Slava Vorlová. Monika Jägerová, altist, musicologist and vice-president of the Lieder Society, will tell you about her first experience with the songs of Slava Vorlova and will talk about the dreams and mission of the Lieder Society. You can also enjoy a few excerpts from the concert. “ It’s very similar to Janáček when it comes to singing. There’s an incredible combination of text and music. At the same time, it’s is never like the singer is singing solo and there’s a piano accompaniment, but it’s a dialogue between the two components. The music is incredibly sophisticated as a whole. It’s civil and sharing. I feel that it goes straight to the heart of the matter“, says Monika Jäger. We also have great news for fans of Slava Vorlová! A CD will be made from the dramaturgy of the Rudolfinum concert.

Follow us also on social media:

• Facebook → www.facebook.com/rokceskehudby2024

• Instagram → www.instagram.com/rokceskehudby

• Web → www.rokceskehudby.cz

#rokceskehudby2024 #yearofczechmusic #liedersociety