Jan Míchal

Klavírista

Rodák z Velkých Pavlovic je studentem 1. ročníku dirigování na HAMU. Od svého dětství je obklopen hudbou mnoha směrů. Prolnutí folklóru s klasickou hudbou a liturgickou kantorskou praxí přispěla k jeho širokému hudebnímu záběru.

V současné době ho fascinace gregoriánským chorálem vede k poznávání interpretace staré hudby. Vedle studia dirigování se Jan věnuje také hře na klavír, hře na varhany, korepetici a zpěvu.