Jan Mára

Klavírista

Klavírista a dirigent Jan Mára se narodil v Praze. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka absolvoval klavír pod vedením Mgr. Hany Kaštovské, a později také dirigování pod vedením doc. Hynka Farkače. Během studií několikrát dirigoval Pražský smíšený sbor, ke kterému poté nastoupil jako asistent sbormistra. Jako klavírista spolupracoval s Vysokoškolským uměleckým souborem Univerzity Karlovy, Kühnovým dětským sborem, Pražskými komorními pěvci a dalšími. V posledních letech se věnuje korepetici opery a baletu, aktuálně i v Baletu Národního divadla v Praze. Jako asistent nastudování a korepetitor se podílel na představení opery La Traviata společnosti RunOperun. V současnosti dokončuje bakalářské studium dirigování na HAMU v Praze. V rámci kurzů pořádaných katedrou dirigování HAMU několikrát dirigoval Severočeskou filharmonii Teplice a Kühnův smíšený sbor. V letech 2020 a 2021 se zúčastnil mistrovských kurzů korepetice na Mezinárodní hudební akademii v Kroměříži pod vedením Kateřiny Kněžíkové a Zdeňka Klaudy.